Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamefir mefir
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viamentispenetralia mentispenetralia
6631 d06b 390
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaimpressive impressive

February 23 2018

4712 481f 390
Reposted fromhagis hagis viamentispenetralia mentispenetralia

January 02 2018

8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachaffinch22 chaffinch22

October 21 2017

Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Uważaj. Nie wiesz, która szansa jest ostatnią.
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.

July 20 2017

2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasaphirka saphirka
9966 cc9d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viathebelljar thebelljar

July 19 2017

Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
2712 691b 390

July 17 2017

July 06 2017

3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...