Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

1928 d888 390
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
6834 e985 390
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 13 2017

7017 7bb8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 07 2017

Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"

April 06 2017

- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianotoco notoco
Reposted fromworst-case worst-case viaargentum argentum
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
6836 7365 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaargentum argentum

March 20 2017

Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 08 2017

March 06 2017

0189 e9e9 390
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaargentum argentum
6584 528c 390
Reposted fromturquoise turquoise viaargentum argentum

March 02 2017

7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viaamelinowa amelinowa
3802 2c8f 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaamelinowa amelinowa
0148 d196 390
Reposted fromfelicka felicka viaumierajstad umierajstad

June 17 2015

Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaumierajstad umierajstad
Zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaumierajstad umierajstad
2669 ef5b 390
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaumierajstad umierajstad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl